L’encaix de les figures requereix precisió i equilibri

i afavoreix el desenvolupament de la motricitat fina.

Cims. Fet a Barcelona